Tin tức

Đã mắt với ‘quái thú’ Kawasaki Ninja ZX-6R 2019 tại Việt Nam

https://image.thanhnien.vn/586x368/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_27/base64-1666871251427297129296-3093.jpeg https://image.thanhnien.vn/150x100/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_27/base64-1666871251427297129296-3093.jpeg <video poster="https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-1666871251427297129296.jpeg?148" src="https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/bo-truong-a-rap-xe-ut-a-rap-xe-ut-truong-thanh-hon-trong-quan-he-voi-my-16668708886631998621494.mp4" width="600" height="400" class="player-100114" data-vid="thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/bo-truong-a-rap-xe-ut-a-rap-xe-ut-truong-thanh-hon-trong-quan-he-voi-my-16668708886631998621494.mp4" data-info="015e08ddd4cedfcd506d6c0b63f5f8e0" data-version="1" data-nopre="false" data-postroll="true" data-midroll="0.5" data-contentId="" controls><source src="https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/bo-truong-a-rap-xe-ut-a-rap-xe-ut-truong-thanh-hon-trong-quan-he-voi-my-16668708886631998621494.mp4" type="video/mp4"></video> Bộ trưởng...

Read more