https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_27/base64-1666871251427297129296-3093.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_27/base64-1666871251427297129296-3093.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-1666871251427297129296.jpeg?148″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/bo-truong-a-rap-xe-ut-a-rap-xe-ut-truong-thanh-hon-trong-quan-he-voi-my-16668708886631998621494.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/bo-truong-a-rap-xe-ut-a-rap-xe-ut-truong-thanh-hon-trong-quan-he-voi-my-16668708886631998621494.mp4″ data-info=”015e08ddd4cedfcd506d6c0b63f5f8e0″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/bo-truong-a-rap-xe-ut-a-rap-xe-ut-truong-thanh-hon-trong-quan-he-voi-my-16668708886631998621494.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Bộ trưởng Ả Rập Xê Út chê Mỹ kém ‘trưởng thành’ trong quan hệ năng lượng

https://thanhnien.vn/bo-truong-a-rap-xe-ut-che-my-kem-truong-thanh-trong-quan-he-nang-luong-post1515070.html

14:09 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/johbiui/2022_10_28/base64-1666925074022715812143-9712.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/johbiui/2022_10_28/base64-1666925074022715812143-9712.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/base64-1666925074022715812143.jpeg?196″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/duong-da-tu-hoa-hong-1666924110101296602235.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/duong-da-tu-hoa-hong-1666924110101296602235.mp4″ data-info=”b5f8aa9249b9eab94a26fdfc27bfbd88″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/duong-da-tu-hoa-hong-1666924110101296602235.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Cùng sống xanh số 3: Làm kem dưỡng da tại nhà dễ dàng với hoa hồng

https://thanhnien.vn/cung-song-xanh-so-3-lam-kem-duong-da-tai-nha-de-dang-voi-hoa-hong-post1515234.html

14:00 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/apluwaj/2022_10_28/base64-1666936432595262009734-2541.png

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/apluwaj/2022_10_28/base64-1666936432595262009734-2541.png

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/base64-1666936432595262009734.png?88″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/dan-quan-7-than-vi-trieu-cuong-con-em-di-hoc-rat-la-cuc-kho1-1666936176306275910005.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/dan-quan-7-than-vi-trieu-cuong-con-em-di-hoc-rat-la-cuc-kho1-1666936176306275910005.mp4″ data-info=”48b3aa94d2bf223c37c9744dcff0a0de” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/dan-quan-7-than-vi-trieu-cuong-con-em-di-hoc-rat-la-cuc-kho1-1666936176306275910005.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Dân quận 7 than thở vì triều cường: “Con em đi học rất là cực khổ”

https://thanhnien.vn/dan-quan-7-than-tho-vi-trieu-cuong-con-em-di-hoc-rat-la-cuc-kho-post1515304.html

13:12 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_10_28/base64-1666936478255641895019-4081.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_10_28/base64-1666936478255641895019-4081.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/base64-1666936478255641895019.jpeg?634″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/28-chi-3-thang-bang-nhom-gay-3-vu-giet-nguoi-1666936027694846683862.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/28-chi-3-thang-bang-nhom-gay-3-vu-giet-nguoi-1666936027694846683862.mp4″ data-info=”9f7675670d252b947c82b8c772e48606″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/28-chi-3-thang-bang-nhom-gay-3-vu-giet-nguoi-1666936027694846683862.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Chỉ 3 tháng, 19 thanh thiếu niên gây 3 vụ án giết người tại TP.Đà Nẵng

https://thanhnien.vn/chi-3-thang-19-thanh-thieu-nien-gay-3-vu-an-giet-nguoi-tai-tpda-nang-post1515334.html

13:01 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_10_28/base64-16669311636771110113780-2059.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/bpivppiq/2022_10_28/base64-16669311636771110113780-2059.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/base64-16669311636771110113780.jpeg?129″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/28-ho-con-rua-sap-co-dien-mao-moi-1666930851019552206482.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/28-ho-con-rua-sap-co-dien-mao-moi-1666930851019552206482.mp4″ data-info=”3ae83c13714b770be745c86ff2a285f1″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/28-ho-con-rua-sap-co-dien-mao-moi-1666930851019552206482.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Mong ngóng Hồ Con Rùa giữ được phần hồn quen thuộc sau cuộc trùng tu

https://thanhnien.vn/mong-ngong-ho-con-rua-giu-duoc-phan-hon-quen-thuoc-sau-cuoc-trung-tu-post1515280.html

12:10 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/yfshz/2022_10_23/base64-16665388307401675132082-1335.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/yfshz/2022_10_23/base64-16665388307401675132082-1335.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/23/base64-16665388307401675132082.jpeg?839″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/23/gay-xuong-suong-tren-con-duong-dau-kho-23-10-1666538652394491266196.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/23/gay-xuong-suong-tren-con-duong-dau-kho-23-10-1666538652394491266196.mp4″ data-info=”648bd802b197c0238d262bbbfbb987e2″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/23/gay-xuong-suong-tren-con-duong-dau-kho-23-10-1666538652394491266196.mp4″ type=”video/mp4″></video>

“Con đường đau khổ” ở Bạc Liêu la liệt ổ voi, có người sụp hố gãy xương

https://thanhnien.vn/con-duong-dau-kho-o-bac-lieu-la-liet-o-voi-co-nguoi-sup-ho-gay-xuong-post1513695.html

10:51 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/apluwaj/2022_10_28/base64-16669266197911270335659-2582.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/apluwaj/2022_10_28/base64-16669266197911270335659-2582.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/base64-16669266197911270335659.jpeg?430″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/dan-keu-kho-vi-nhieu-tram-het-xang-doanh-nghiep-than-lo-650-dong-lit1-16669262837242128687979.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/dan-keu-kho-vi-nhieu-tram-het-xang-doanh-nghiep-than-lo-650-dong-lit1-16669262837242128687979.mp4″ data-info=”5f8230d09760cadc3d443977bc808d45″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/dan-keu-kho-vi-nhieu-tram-het-xang-doanh-nghiep-than-lo-650-dong-lit1-16669262837242128687979.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Dân kêu khổ vì nhiều trạm hết xăng, doanh nghiệp than lỗ 650 đồng/lít

https://thanhnien.vn/dan-keu-kho-vi-nhieu-tram-het-xang-doanh-nghiep-than-lo-650-donglit-post1515238.html

10:33 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/aolcpuo/2022_10_28/2022-10-26t075911z-1243013515-rc2v8x9upb10-rtrmadp-3-southkorea-military-drill-9903.jpg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/aolcpuo/2022_10_28/2022-10-26t075911z-1243013515-rc2v8x9upb10-rtrmadp-3-southkorea-military-drill-9903.jpg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/base64-16669274607951410517067.jpeg?256″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/han-quoc-tap-tran-sau-nhieu-vu-thu-ten-lua-cua-trieu-tien-16668909504231907391475.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/han-quoc-tap-tran-sau-nhieu-vu-thu-ten-lua-cua-trieu-tien-16668909504231907391475.mp4″ data-info=”1c34ec29b31f2bd9f82c0b30374776b6″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/han-quoc-tap-tran-sau-nhieu-vu-thu-ten-lua-cua-trieu-tien-16668909504231907391475.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Xem Hàn Quốc tập trận đổ bộ, chống khủng bố để sẵn sàng chiến đấu

https://thanhnien.vn/xem-han-quoc-tap-tran-do-bo-chong-khung-bo-de-san-sang-chien-dau-post1515147.html

10:26 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_27/base64-16668712771701926105707-744.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_27/base64-16668712771701926105707-744.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-16668712771701926105707.jpeg?358″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/quan-doi-thuy-dien-dua-tau-quet-min-dieu-tra-cac-diem-ro-ri-duong-ong-nord-stream-1666870889150629996877.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/quan-doi-thuy-dien-dua-tau-quet-min-dieu-tra-cac-diem-ro-ri-duong-ong-nord-stream-1666870889150629996877.mp4″ data-info=”bb49a0b141a5d0e59deb3080ee4b68a3″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/quan-doi-thuy-dien-dua-tau-quet-min-dieu-tra-cac-diem-ro-ri-duong-ong-nord-stream-1666870889150629996877.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Quân đội Thụy Điển mở điều tra riêng về nghi ngờ nổ đường ống Nord Stream

https://thanhnien.vn/thuy-dien-dua-tau-quet-min-dieu-tra-cac-diem-ro-ri-duong-ong-nord-stream-post1515074.html

09:20 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/eclyeflylys/2022_10_28/base64-16669178275881897766360-5688.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/eclyeflylys/2022_10_28/base64-16669178275881897766360-5688.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/base64-16669178275881897766360.jpeg?35″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/manchester-united-vs-sheriff-extended-16669174081301184463327.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/manchester-united-vs-sheriff-extended-16669174081301184463327.mp4″ data-info=”006530c608d42c68c92911da27a89732″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/28/manchester-united-vs-sheriff-extended-16669174081301184463327.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Highlights Manchester United 3-0 Sheriff: Ronaldo ghi bàn ấn định tỷ số

https://thanhnien.vn/highlights-manchester-united-3-0-sheriff-ronaldo-ghi-ban-an-dinh-ty-so-post1515203.html

07:45 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/gfhsa/2022_10_27/base64-16668455675891148370692-5360.png

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/gfhsa/2022_10_27/base64-16668455675891148370692-5360.png

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-16668455675891148370692.png?639″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/mo-hinh-ca-phe-meo-hut-gioi-tre-ha-noi-khach-hang-thich-thu-voi-nhan-vien-4-chan-1666845421354593573364.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/mo-hinh-ca-phe-meo-hut-gioi-tre-ha-noi-khach-hang-thich-thu-voi-nhan-vien-4-chan-1666845421354593573364.mp4″ data-info=”23c36351efc0f922c2881b2c2bb0bd69″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/mo-hinh-ca-phe-meo-hut-gioi-tre-ha-noi-khach-hang-thich-thu-voi-nhan-vien-4-chan-1666845421354593573364.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Tới quán cà phê mèo vừa nhâm nhi nước vừa vuốt ve ‘nhân viên’ 4 chân

https://thanhnien.vn/toi-quan-ca-phe-meo-vua-nham-nhi-nuoc-vua-vuot-ve-nhan-vien-4-chan-post1514887.html

07:25 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_10_27/base64-16668677367211269235479-1132.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_10_27/base64-16668677367211269235479-1132.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-16668677367211269235479.jpeg?539″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/giao-tranh-ac-liet-gan-bakhmut-1666867669597138581658.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/giao-tranh-ac-liet-gan-bakhmut-1666867669597138581658.mp4″ data-info=”28366f57f255d060351400bd00985b86″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/giao-tranh-ac-liet-gan-bakhmut-1666867669597138581658.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Giao tranh ác liệt gần Bakhmut, Tổng thống Ukraine nói Nga áp dụng chiến thuật “điên rồ”

https://thanhnien.vn/giao-tranh-ac-liet-gan-bakhmut-tong-thong-ukraine-noi-nga-ap-dung-chien-thuat-dien-ro-post1515028.html

06:30 28/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/aolcpuo/2022_10_27/base64-16668770239641888604289-8815.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/aolcpuo/2022_10_27/base64-16668770239641888604289-8815.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-16668770239641888604289.jpeg?220″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/xung-dot-nga–ukraine-ngay-245–1666876225106366554584.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/xung-dot-nga–ukraine-ngay-245–1666876225106366554584.mp4″ data-info=”2210e62de95153bf2217831f8a6481dc” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/xung-dot-nga–ukraine-ngay-245–1666876225106366554584.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 245, Tổng thống Ukraine nói đụng độ dữ dội nhất nơi Nga có chiến thuật ‘điên rồ’

https://thanhnien.vn/xem-nhanh-chien-dich-ngay-245-tong-thong-ukraine-noi-dung-do-du-doi-nhat-noi-nga-co-chien-thuat-dien-ro-post1515077.html

23:38 27/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/abhuhuo/2022_10_27/base64-16668827977142073596414-9495.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/abhuhuo/2022_10_27/base64-16668827977142073596414-9495.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-16668827977142073596414.jpeg?680″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/no-sung-tai-phu-quoc-lam-2-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-16668826932961868757175.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/no-sung-tai-phu-quoc-lam-2-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-16668826932961868757175.mp4″ data-info=”822c8f971432c83233cb054dfad9e31d” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/no-sung-tai-phu-quoc-lam-2-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-16668826932961868757175.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Kinh hoàng nổ súng tại Phú Quốc làm 2 người chết, 4 người bị thương: bắt giữ 17 nghi can

https://thanhnien.vn/no-sung-tai-phu-quoc-lam-2-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-bat-giu-17-nghi-can-post1515133.html

22:18 27/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_10_27/base64-1666862612712655815319-9296.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_10_27/base64-1666862612712655815319-9296.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-1666862612712655815319.jpeg?568″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/quan-doi-ukraine-chuan-bi-cho-cuoc-chien-cam-go-o-kherson-16668623875941960936946.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/quan-doi-ukraine-chuan-bi-cho-cuoc-chien-cam-go-o-kherson-16668623875941960936946.mp4″ data-info=”98abe7fc88c9fec6f30eb2cf81e89447″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/quan-doi-ukraine-chuan-bi-cho-cuoc-chien-cam-go-o-kherson-16668623875941960936946.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Quân đội Ukraine chuẩn bị cho cuộc chiến cam go ở Kherson

https://thanhnien.vn/quan-doi-ukraine-chuan-bi-cho-cuoc-chien-cam-go-o-kherson-post1514967.html

20:26 27/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/fsmxy/2022_10_27/base64-16668732579811921765585-4694.png

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/fsmxy/2022_10_27/base64-16668732579811921765585-4694.png

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-16668732579811921765585.png?693″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/27102022samanhroi-vao-tram-cam-sinh-vien-ky-tuc-xa-dhqg-tphcm-duoc-ho-tro-tam-ly-1666872118415617638230.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/27102022samanhroi-vao-tram-cam-sinh-vien-ky-tuc-xa-dhqg-tphcm-duoc-ho-tro-tam-ly-1666872118415617638230.mp4″ data-info=”c2ed08400acec8ce46b61de618359713″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/27102022samanhroi-vao-tram-cam-sinh-vien-ky-tuc-xa-dhqg-tphcm-duoc-ho-tro-tam-ly-1666872118415617638230.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Rơi vào trầm cảm, sinh viên Ký túc xá ĐHQG TP.HCM được hỗ trợ tâm lý

https://thanhnien.vn/roi-vao-tram-cam-sinh-vien-ky-tuc-xa-dhqg-tphcm-duoc-ho-tro-tam-ly-post1514815.html

20:03 27/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/livoaqvp/2022_10_27/can-tho-8332.jpg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/livoaqvp/2022_10_27/can-tho-8332.jpg

<video poster=”https://videothumbs.mediacdn.vn/thanhnien/325084952045817856/2022/10/27/xem-nhanh-20h-ngay-2710-trieu-cuong-lai-lam-kho-nguoi-can-tho-bac-don-kien-cua-ba-nguyen-phuong-hang-1666886697669686046433.jpg?53″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/xem-nhanh-20h-ngay-2710-trieu-cuong-lai-lam-kho-nguoi-can-tho-bac-don-kien-cua-ba-nguyen-phuong-hang-1666886697669686046433.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/xem-nhanh-20h-ngay-2710-trieu-cuong-lai-lam-kho-nguoi-can-tho-bac-don-kien-cua-ba-nguyen-phuong-hang-1666886697669686046433.mp4″ data-info=”5eaf3e7bbaeb472f9903c16e3940b009″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/xem-nhanh-20h-ngay-2710-trieu-cuong-lai-lam-kho-nguoi-can-tho-bac-don-kien-cua-ba-nguyen-phuong-hang-1666886697669686046433.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Xem nhanh 20h ngày 27.10: Triều cường lại làm khổ người Cần Thơ | Bác đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng

https://thanhnien.vn/xem-nhanh-20h-ngay-2710-sieu-du-an-cua-van-thinh-phat-dap-chieu-bac-don-kien-cua-ba-nguyen-phuong-hang-post1515049.html

19:58 27/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_10_27/base64-1666853953424329792053-8430.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/cdxwperec/2022_10_27/base64-1666853953424329792053-8430.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-1666853953424329792053.jpeg?420″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/giam-doc-cia-bi-mat-tham-kyiv-16668538835271792335669.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/giam-doc-cia-bi-mat-tham-kyiv-16668538835271792335669.mp4″ data-info=”a16fbc38ddca04ae173456b2784ff139″ data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/giam-doc-cia-bi-mat-tham-kyiv-16668538835271792335669.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Giám đốc CIA bí mật thăm Kyiv làm gì?

https://thanhnien.vn/giam-doc-cia-bi-mat-tham-kyiv-lam-gi-post1514928.html

19:41 27/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_25/base64-16667152609361712050477-6313.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/wobjuuc/2022_10_25/base64-16667152609361712050477-6313.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/25/base64-16667152609361712050477.jpeg?769″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/25/dat-nuoc-ukraine-se-ra-sao-khi-ket-thuc-chien-su-1666715101407436081066.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/25/dat-nuoc-ukraine-se-ra-sao-khi-ket-thuc-chien-su-1666715101407436081066.mp4″ data-info=”861494e04df4b5547a6ce137ebd74aeb” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/25/dat-nuoc-ukraine-se-ra-sao-khi-ket-thuc-chien-su-1666715101407436081066.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Châu Âu bàn tính ‘Kế hoạch Marshall thế kỷ 21’ tái thiết Ukraine khi xung đột kết thúc

https://thanhnien.vn/chau-au-ban-tinh-ke-hoach-marshall-the-ky-21-tai-thiet-ukraine-khi-xung-dot-ket-thuc-post1514396.html

19:15 27/10/2022

https://image.thanhnien.vn/586×368/Uploaded/2022/abhuhuo/2022_10_27/base64-1666870482908436792541-8804.jpeg

https://image.thanhnien.vn/150×100/Uploaded/2022/abhuhuo/2022_10_27/base64-1666870482908436792541-8804.jpeg

<video poster=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/base64-1666870482908436792541.jpeg?25″ src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/hai-hung-song-bien-cuon-troi-rung-phong-ho-1666869999080991813993.mp4″ width=”600″ height=”400″ class=”player-100114″ data-vid=”thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/hai-hung-song-bien-cuon-troi-rung-phong-ho-1666869999080991813993.mp4″ data-info=”a75886e7d5f689bfc91585f2b683a0ce” data-version=”1″ data-nopre=”false” data-postroll=”true” data-midroll=”0.5″ data-contentId=”” controls><source src=”https://thanhnien.mediacdn.vn/325084952045817856/2022/10/27/hai-hung-song-bien-cuon-troi-rung-phong-ho-1666869999080991813993.mp4″ type=”video/mp4″></video>

Hãi hùng sóng biển cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh

https://thanhnien.vn/hai-hung-song-bien-cuon-troi-rung-phi-lao-phong-ho-ven-bien-o-ha-tinh-post1515056.html

18:56 27/10/2022
VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Vietnam Motor Show 2022 có sự góp mặt của 14 thương hiệu xe, trong đó có nhiều thương hiệu mới cùng không ít màn trình diễn sôi động. Bên cạnh đó, triển lãm ô tô năm nay cũng cho thấy sự lên ngôi của xe điện, xe hybrid thân thiện với môi trường.

Vietnam Motor Show 2022 chứng kiến nhiều mẫu xe mới sử dụng động cơ Hybrid và thuần điện. Dù vậy, những mẫu xe thương mại sử dụng động cơ đốt trong truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng.

Bất chấp xe cứu thương bật đèn tín hiệu và liên tục hụ còi phía sau, tài xế xe tải vẫn cố tình lạng lách, tạt đầu và nhất quyết “chèn đường” không cho xe cứu thương vượt lên.

Mặc cho đường có dải phân cách cứng và đang có đông phương tiện di chuyển, tài xế vẫn ngang nhiên lái xe tải đi ngược chiều khiến nhiều người bức xúc.

Không chỉ lái xe “loi nhoi”, liên tục lạng lách, chuyển làn; tài xế chiếc Toyota Fortuner còn không thèm bật đèn xi-nhan (đèn báo rẽ), nhiều lần suýt gây va chạm với xe khác trên cao tốc.

Không những liên tục vượt ẩu, tạt đầu các xe khác, tài xế xe khách limousine còn cố tình chèn đường và “cà khịa” một xe tải, suýt dẫn đến tai nạn trên cao tốc.

Thiết kế và khả năng vận hành đều hướng tới khách hàng trẻ, Hyundai Elantra 2023 tỏ ra là đối thủ “khó nhằn” của Honda Civic tại Việt Nam.

Sở hữu nhiều ưu điểm cùng giá bán cạnh tranh, Ford Territory trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều mẫu xe cùng phân khúc crossover hạng C tại thị trường Việt Nam như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage…

Bất chấp biển cấm, tài xế vẫn cố tình lái ô tô bán tải đi vào làn đường dành cho xe máy, xe đạp trên cầu và sau đó bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để xử phạt.

Ngay tại khu vực giao lộ, chiếc ô tô con đang di chuyển phải phanh lại để tránh cùng lúc 2 xe tải đang hùa nhau chạy ngược chiều, cướp làn đường cực kỳ nguy hiểm.

Bất chấp nguy hiểm và cản trở giao thông, tài xế ô tô bán tải vẫn vô tư đi ngược chiều, thậm chí cho xe dừng chờ đèn đỏ… ngay giữa ngã tư, khiến nhiều người vừa khó hiểu, vừa bức xúc.

Không những lấn làn chạy ngược chiều, tài xế xe buýt còn ngang nhiên lái xe vượt luôn đèn đỏ trước sự ngỡ ngàng và phẫn nộ từ nhiều người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *